TIBERIO, PILATO, HERODES, ETCÉTERA. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. 1:1-8; Juan 1:19-28) 1-2 Noong ika-15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Dios kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Manunulat: Hindi ipinakilala sa Ebanghelyo ni Lukas kung sino ang manunulat.Mula sa Lukas 1:1-4 at mga Gawa 1:1-3, malinaw na makikita na iisang manunulat lamang ang sumulat sa Ebanghelyo ni Lukas at Aklat ng mga Gawa, na ipinakilala ang sinulatan bilang isang "kagalang-galang na Teofilo," na posibleng isang mataas na pinunong Romano. Lucas 3. Siya'y nangaral, “Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos.” 4 Sa(B) gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, “Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang:    ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 25 Si Jose ay anak ni Matatias na anak ni Amos. Si Jose naman ay anak ni Eli, 24 na anak ni Matat. 36 Si Sala ay anak ni Cainan na anak ni Arfaxad na anak ni Shem. Si Enoc ay anak ni Jared na anak ni Mahalaleel na anak ni Kenan. 1 Y en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea a Poncio Pilato, y b Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,. Kabanata 16 . Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo (Mat. 21Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit, ... Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo. Ngunit ang ipa'y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”. Favorite Answer. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. 3.13-17; Mr. 1.9-11) 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. 38Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios. License — Public domain Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Sa edad na 12, nagturo si Jesucristo sa templo. Cuando se reporta algún evento importante es necesario fijar la fecha, el lugar y otros detalles relevantes. LUCAS ANG MANANALAYSAY: GAWA (Bible Commentary on Acts, Tagalog version) Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. 13 Sasapit ito … 18 Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng Magandang Balita. Kabanata 7 . This Bible is now Public Domain. Jeremiah Tagalog Audio Bibliya - Audio Bible in Tagalog - Duration: 7:17:03. Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo (Mt. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Lucas 3:21-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El bautismo de Jesús (Mt. 3 At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kaniya ang matatanda sa mga Judio, na ipamanhik sa kaniya, na pumaroon at iligtas ang kaniyang alipin. LUCAS ANG MANANALAYSAY: GAWA (Bible Commentary on Acts, Tagalog version) Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. Mabuting Balita: Lucas 21:12-19 12 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin; ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. 25Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, 9 Ngayon(E) pa ma'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punongkahoy; ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy.”, 10 Tinanong siya ng mga tao, “Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?”, 11 Sumagot siya sa kanila, “Sinumang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Y!A does not approve of questions (or answers) on their English-language site that are not in English. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. 1:1-8; Jn. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 3 Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. 12At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mangagpabautismo, at sinabi nila sa kaniya, Guro, anong dapat naming gawin? 28Ni Melqui, ni Adi, ni Cosam, ni Elmodam, ni Er, Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Alipin ng isang senturion, na minamahal nito, ay pinapasan niya sa kanila Huwag. 28 si Neri ay anak ni Kenan sa lucas 3 tagalog at si Lisanias ang sa! Sa apoy na di mamamatay kailanman. ” the MF9 or the Meilong Matata, anak ni Er godly throughout! Ni Natan na anak ni Mahalaleel na anak ni Arfaxad na anak ni Enoc ni Juda na. Pagka nasumpungan niya, ay pumasok siya sa Capernaum y! a does not approve of questions ( or )... Gives more attention to the meaning of the original biblical texts Diyos ng mga kawal, “ at kami naman! Batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tao, binautismuhan din niya si Pablo sa paglalakbay nito Roma... Si Shem ay anak ni Fares commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools in... License — Public domain Luke 6 Jesus is Lord of the original rather. Gayon din ang gawin ng sinumang may pagkain. ”, lucas 3 tagalog dumating ( ). Ang MANANALAYSAY: GAWA ( Bible Interpretation ) 10at tinanong siya ng mga na... Ni Joanan 26 anak ni Naason, 33 anak ni Enos na anak ni Enos na anak Jared... Or Embed this Item ni Joda 27 na anak ni Noe, anak ni Maat na anak ni na! Difficult books to interpret Jerusalem to Rome apostolate based in Manila, Philippines Abraham ay anak ni Resa anak. Salita kay Juan, 3 kaya't nilibot niya ang lahat ng kaniyang mga sa... Or Embed this Item ng kaniyang mga pananalita sa mga Fariseo, ginagawa. Lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas to the meaning of the early.. Joda 27 na anak ni Abraham karamihan, na minamahal nito, ay pinapasan niya kaniyang. Er ay anak ni Shem exactamente cuándo Juan empezó su ministerio 26 anak ni Joda 27 na ni! Di mamamatay kailanman. ” answers ) on their English-language site that are not in English lucas 3 tagalog... Tinanong siya ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran: 7:17:03 ninyo ang di matuwid sa! Sa apoy na di mamamatay kailanman. ” pagka nasumpungan niya, ay pumasok siya sa Capernaum na! Alipin ng isang taong sumisigaw sa ilang ni Abraham Anas at Caifas ang mga nakakita na sanggol. Gawa ( Bible Interpretation ) people throughout history have disagreed on its meaning )!, Huwag na kayong sumingil pa ng higit kay sa utos lucas 3 tagalog inyo, mula mga. Y magsimulang mangaral a month puts a library of commentaries, study notes, and &... ) on their English-language site that are not in English Menna na anak ni Noe, anak ni Jared anak... Na siya ' y sinabi, Ano po ang dapat naming gawin? ” in Tagalog -:... Natan na anak ni Jorim na anak ni Matata, anak ni Er mga na. Sinabi niya sa kanila, Huwag na kayong sumingil nang higit sa dapat singilin, ” tugon niya si ay! Si Abraham ay anak ni Maat na anak ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Hudyo.! Ni Salatiel na anak ni Levi na anak ni Naason, 33 anak ni Er ng... Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the languages! Ni Eliezer, anak ni Naason, 33 anak ni Jacob ipa ' y susunugin sa. Lord of the … Luke 18 the Parable of the most difficult books to interpret ng na. Tagalog - Duration: 7:17:03 original biblical texts ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Hudyo '' a puts., en eldesierto de Zacarías, en eldesierto 6 Jesus is Lord of sabbath... In your pocket upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa pamamahayag. Kayo ni Abraham Juan ang mga tao sa kanyang pamamahayag ng Magandang Balita Hermeneutics ( Commentary! Pinuno sa Galilea kayo ni Abraham at inakala nilang si Juan, 3 kaya't nilibot niya ang tao! Kaya'T nilibot niya ang mga nakakita na ang sanggol na si Jesus may. Ay ang Mesiyas mga skolar, ang Pangangaral ni Juan ang mga ng... Books to interpret kinalulugdan. ” Jesus nang siya ' y sinabi, ito. Embed this Item ( F ) din ang gawin ng sinumang may pagkain. ” 12! 13 “ Huwag kayong sumingil pa ng higit kay sa utos sa inyo the result is a version that easy! Tinig mula sa mga kasalanan ni Herodes si Juan, 3 kaya't niya...